Motivational learning: hoe pak je dat aan als organisatie?

Hoe motiveer je je mensen bij het leren? Extrinsieke motivatie in vorm van een beloning is hiervoor een veelvuldig toegepaste methodiek. Maar hoe houd je de leerervaring ‘leuk’ en de deelnemer intrinsiek gemotiveerd? Bij TTA International houden wij ons al jarenlang bezig met het ontwerpen van (online) training en de rol van motivatie daarin. In dit blog delen wij een aantal belangrijke inzichten.

Motivatie online vs. offline

Werkt motivatie bij online leren anders dan bij elke andere vorm van leren? We zijn geneigd om te denken van wel. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Online en fysiek onderwijs kennen in de kern dezelfde uitdagingen rondom motivatie van deelnemers. Het is wél zo dat online door de afstand de motivatie uitdagingen vergroot kunnen worden.

Intrinsieke motivatie stimuleren

Met de ‘motivational learning’-principes van Willem-Jan Renger (HKU) houd je deelnemers intrinsiek gemotiveerd. Het stelt de leerervaring centraal. Waarom volgt de deelnemer de training? En wat wil de deelnemer leren? Met antwoorden op deze vragen, breng je het nut van de training op één lijn met het nut van de training voor de deelnemer zelf. Ook werkt het motiverend om niet alleen te focussen op het lesdoel, maar vooral op het gevoel dat de lerende wil hebben bij het leren. Tijdens het ontwikkelen en geven van training besteden we bovendien veel aandacht aan mechanismen voor feedback in korte loops. Dergelijke loops zijn essentieel om de deelnemers gemotiveerd te houden. Actieve deelname aan de training is het laatste fundamentele aspect van onze manier van werken.

Spelend leren

Fanatieke gamers herkennen bovenstaande principes waarschijnlijk direct. Fanatiek spelen is trouwens sowieso intrinsiek; je speelt immers voor je plezier! Spel en intrinsieke motivatie zijn nauw met elkaar verbonden. Waar voorheen de focus vooral lag op het overdragen van kennis via directe instructie, zetten wij in op spelend leren in een (online) leeroplossing. Het ontwikkelen van ‘game based learning’ is meer dan het toevoegen van spelelementen (gamification) om de leerinhoud aantrekkelijker te maken. Gamification motiveert tijdelijk, terwijl ‘serious games’ bijdragen aan het duurzaam aanleren van complexe vaardigheden. Game based learning is een strategie die leidt tot gemotiveerde deelnemers. Wij zien het ontwikkelen van ‘game based learing’ als sleutel tot succes voor fanatiek leren. Game design vraagt om creativiteit. Ook heb je kennis en kunde nodig van digitale didactiek en onderwijstechnologie om online leermiddelen van hoge kwaliteit te ontwikkelen. De collega’s van TTA International zetten graag hun tanden in zo’n ‘serious games’-vraagstuk.

Motivatie als kern

Het begrijpen en toepassen van motivatieprincipes is de kern van ‘motivational learning’. We onderstrepen daarnaast het belang van het creëren van een leerervaring waarbij de deelnemer centraal staat, met een sterke nadruk op directe feedback, actieve deelname én plezier bij het leren. Deze inzichten bieden nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van online onderwijs, waarbij motivatie geen middel is, maar de kern van het leerproces.

Meer weten? Neem contact met ons op!

29 februari 2024 |

Arjan Weise