Hoe verhoog je het serviceniveau?

Wil jij het serviceniveau verhogen? Hoe dan?

Door medewerkers de vaardigheden, kennis en houding, te bieden die nodig zijn om klanten beter van dienst te zijn. Training kan hierbij helpen!!

Zie hier vijf stappen om dit effectief in te zetten voor het bereiken van een hoger serviceniveau:

Stap 1: analyseer de huidige situatie

Start met een grondige analyse van de huidige serviceniveaus in de organisatie. Waar herken je zwakke punten en gebieden waar verbeteringen nodig zijn? Analyseer bijv. klantfeedback, meet klanttevredenheid en evalueer bestaande processen.

Stap 2: stel duidelijke doelen én verwachtingen vast

Bepaal wat je wil bereiken met de training. Denk aan doelen zoals bijv. het verminderen van klachten, het verhogen van de klanttevredenheid, het verkorten van responstijden, enz. Maak de doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) en communiceer ze naar de doelgroepen.

Stap 3: ontwikkel op maat gemaakte trainingsprogramma’s

Gebruik de output van stap 1 en 2 voor de ontwikkeling van aangepaste trainingsprogramma’s. Maak ze altijd specifiek voor de verschillende functies en niveaus binnen de organisatie. One-size-fit’s all is niet de oplossing. En deze programma’s moeten gericht zijn op het verbeteren van: specifieke vaardigheden en kennis die nodig zijn om het serviceniveau te verhogen.

Stap 4: implementeer de training

Zorg ervoor dat de training effectief wordt geïmplementeerd. Dit kan door het plannen van trainingssessies en bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van benodigde middelen.
Tip: betrek je medewerkers actief bij de training. Maak gebruik van verschillende trainingsmethoden, zoals workshops, e-learning, face-to-face training, coaching en mentoring, afhankelijk van de behoeften van jouw organisatie.

Stap 5: evalueer en verbeter

Na de training is het belangrijk om de voortgang te meten en te evalueren. Verzamel feedback van medewerkers en klanten om te beoordelen of de training de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Pas de training indien nodig aan en blijf continu(!) streven naar verbeteringen in het serviceniveau.

Het investeren in training voor jouw medewerkers kan leiden tot: hoger serviceniveau, wat leidt tot tevreden klanten, herhaalde zaken en een positief imago voor jouw organisatie.

Het is echter een doorlopend proces(!) dat aandacht en toewijding vereist. De voordelen zijn vaak de inspanningen waard!!

Hulp nodig bij dit proces?

Vele klanten gingen jou voor en hebben de hulp van ons ingeschakeld bij dit continu proces. Kunnen we jou ook ondersteunen? Neem gerust contact op!

10 oktober 2023 |

TTA International