NEN9140? Wat is dat nou weer?

In de vorige post had ik het over Serious Gaming en het gebruik van de game voor ANWB. Zij gebruiken deze game voor het certificeren van al hun Wegenwachtmedewerkers op het gebied van NEN9140.

NEN9140? Wat is dat nou weer?

Kort gezegd: in deze norm staat aangegeven HOE veilig te kunnen werken aan elektrische voertuigen.

Wat staat er dan in de NEN9140?

NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

Is NEN 9140 verplicht?

De NEN 9140 is afgeleid van de NEN 3140 die door de Arbowet WEL verplicht wordt gesteld voor bedrijven die elektrotechnische werkzaamheden verrichten aan laagspannings-installaties. De NEN 9140 norm sluit aan op de Arbowetgeving waarin werkgevers verplicht worden om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen!

Zo maar sleutelen aan een EV is dus niet de bedoeling!

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een EV/NEN9140 training zodat jouw medewerkers veilig kunnen werken? Mail of bel gerust!

18 oktober 2022 |

TTA International