Waarom werken vrouwen vaker in deeltijd dan mannen?

Als vrouw die zelf 36 uur per week werkt, ben ik me bewust van de keuzes en uitdagingen waar veel vrouwen mee te maken hebben op de arbeidsmarkt. We zijn allemaal klaar voor verandering, maar toch is het niet zo makkelijk als het lijkt.

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden voor deeltijdwerk bij vrouwen de verantwoordelijkheden binnen het gezin zijn. Vrouwen besteden nog altijd gemiddeld tien uur per week meer aan het huishouden en kinderen dan mannen.

Stel, we zouden dit gelijk trekken, dan zou het een economische groei van ruim 100 miljard euro kunnen opleveren. Maar deze scheve verhouding is niet zo makkelijk op te lossen, er ligt een stigma op werkende moeders en kinderopvang is bijna onbetaalbaar.

Toch moeten we dit probleem bespreekbaar maken, want alleen samen kunnen we voor verandering zorgen. Laat me in de reacties weten wat jij graag anders zou willen zien!

18 mei 2023 |

TTA International