Quick-steps voor het opzetten van een succesvolle L&D strategie

Al eens gedacht aan het opzetten van een L&D strategie? Maar je weet niet hoe je moet beginnen? Hieronder de quick-steps voor het opzetten van een succesvolle L&D strategie:

 • 1

  Behoefteanalyse

 • 2

  Doelstellingen vaststellen

 • 3

  Leeroplossingen ontwerpen

 • 4

  Communicatie en implementatie

 • 5

  Evaluatie en feedback

 • 6

  Continue verbetering

Behoefteanalyse

Simpel gezegd, identificeer de leerbehoeften van de medewerkers. Maak een competentieanalyse, voer gesprekken met medewerkers, verzamel feedback en analyseer bijv. prestatiegegevens. Je voert dit uit per specifieke functie of cluster van functies. Dit geeft inzicht in de tekorten op het gebied van benodigde kennis en geeft inzicht in vaardigheden die nodig zijn voor nu, maar zeker ook voor in de toekomst.

Doelstellingen vaststellen

Bepaal specifieke, meetbare en haalbare doelen die door inzet van een L&D strategie behaald kunnen worden. Denk hierbij aan het verhogen van klanttevredenheid, verbeteren van individuele prestaties, het bevorderen van leiderschap of het ontwikkelen van (technische) vaardigheden. Wellicht heb je nog andere specifieke doelen die je wil behalen? Die kun je hier ook benoemen.

Leeroplossingen ontwerpen

Kies de meest geschikte leeroplossingen / leermiddelen om aan de vastgestelde behoeften te voldoen. Denk hierbij na over de doelgroep die je wil bereiken of de beschikbare systemen. Opties zijn bijv. klassikale training, e-learning, VCT, mentorprogramma’s, job-rotatie, etc.

Communicatie en implementatie

Communiceer met je medewerkers over keuzes die zijn gemaakt binnen de L&D strategie en implementeer de gekozen leeroplossingen. Blijf communiceren over de beschikbare ontwikkelingsprogramma’s en zorg voor betrokkenheid en motivatie bij het leerproces.

Evaluatie en feedback

Evalueer regelmatig de effectiviteit van de L&D strategie door middel van prestatie-indicatoren en feedback van medewerkers. Blijf actief zoeken naar verbeterpunten en pas de L&D strategie hierop aan.

Continue verbetering

Een strategie is nooit statisch. Volg trends en ontwikkelingen op het gebied van L&D en blijf op zoek naar veranderende behoeften van de organisatie en de medewerkers. Zo blijft jouw L&D strategie up-to-date en geaccepteerd.

Door deze stappen te volgen, kun je een effectieve L&D strategie opzetten die gericht is op het verbeteren van de prestaties van de organisatie en ontwikkeling van medewerkers.

Wil je verdieping hierop? Stuur gerust een berichtje voor verdere uitleg of toelichting.

5 september 2023 |

TTA International