Loonkloof mannen en vrouwen

Feiten en mythes: er zit een loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Helaas is deze eerste stelling een feit, dit blijkt uit verschillende onderzoeken uit heel Europa. Hierin is Nederland gelukkig geen koploper, maar het probleem is wel degelijk aanwezig. In Nederland bedraagt de loonkloof namelijk 36%.

Feit: de loonkloof is gedeeltelijk te verklaren.

Het CBS meldt dus dat in 2021 het gemiddelde jaarloon van vrouwen 36% lager was dan dat van mannen. Echter kan twee derde van dit verschil worden verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Het verschil in uurloon is kleiner, dit bedraagt 13%.

Mythe: de loonkloof is geen probleem meer in de toekomst.

Sinds 1995 zakt het verschil in de gemiddelde uurlonen langzaam aan terug met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar. Als we dit tempo aanhouden zullen de lonen in Nederland pas in 2049 gelijk getrokken worden. In de EU zal dit pas in 2086 gebeuren.

Feit: parttime werken is vaak geen keuze.

De loonkloof is gedeelte te verklaren omdat vrouwen minder werken, dat klopt. Alleen is meer werken vaak geen optie, in de zorg en in het onderwijs worden vaak alleen maar parttime banen aangeboden. Daarnaast is kinderopvang soms onbetaalbaar en kiezen vrouwen er eerder voor om thuis te blijven met hun kinderen.

13 juli 2023 |

TTA International